De oorsprong van de moderne gezondheidszorg:

In de moderne geneeskunde worden nog steeds twee woorden en symbolen gebruikt die hun wortels hebben in de oudheid. Twee namen van de ouden Grieken zijn nauw verbonden met de oorsprong van de moderne geneeskunde:

Asklepios: Hygieia:

Klik op de links om meer over deze twee personen te lezen.

 

Het ontstaan van sterilisatie afdelingen is (in) direct verbonden met de ontwikkeling van de bacteriologie. Om alles van het vak sterilisatie medewerker te begrijpen is het natuurlijk ook belangrijk om te weten waar en wie aan de wieg hebben gestaan. Op deze pagina willen wij aandacht besteden aan de geschiedenis van de Centrale Sterilisatie Afdelingen.
Er zijn vijf personen die erg belangrijk voor de historie van de bacteriologie en daarmee van de CSA zijn geweest de foto's van deze personen zijn links weergegeven in volgorde van ontdekking en ontwikkeling.

 

De eerste foto is van Antonie van Leeuwenhoek. Antonie leefde van 1672 tot 1723. Hij ontwikkelde en verbeterde de microscoop. De microscoop is een instrument waardoor men iets sterk vergroot kan zien. Antonie van leeuwenhoek was in zijn dagelijksleven linnengoed handelaar en kon met de microscoop goed gebruiken om de kwaliteit van producten te beoordelen. Tijdens een van zijn onderzoeken zag hij iets dat hij omschreef als "kleine diertjes, talrijker dan de bevolking van Nederland, en zich bewegend op een allergrappigste manier. Door deze waarneming was Antonie van Leeuwenhoek de eerste mens die bacterien had gezien.

 

De tweede foto is van Ignaz Philipp Semmelweis. Ignaz leefde van 1818 tot 1865. Hij werkte in het "Allgemeines Krankenhaus" te Wenen Oostenrijk. Hij had de functie van "vrouwen" arts in deze specifieke kraamvrouwenkliniek. Hij was ook diegene die als eerste de keten van besmetting tussen verschillende individuen doorbrak. dit deed hij door de artsen te verplichten hun handen te wassen na en sectie die zij hadden gedaan. door deze simpele onderbreking van de besmettingslijn rede hij duizenden kraamvrouwen van een zekere dood.

 

De derde foto is van Louis Pasteur. Louis leefde van 1822 tot 1895. Hij kan worden beschouwd als de grondlegger van de bacteriologie. Een bekend verhaal over Louis Pasteur is dat hij een jongetje dat gebeten was door een hondsdolle hond genas door het kind anti-stoffen van een andere hondsdolle hond meerderemalen in te spuiten. ook het nu heden nog gebruikte pasteuriseren van bijvoorbeeld melk en vla komt bij hem vandaan. door deze techniek worden bacterien gedood bij 90 graden Celsius.

 

De vierde foto is van Robert Koch.
Robert leefde van 1843 tot 1910. Hij is de meest bekende bacterioloog naast Pasteur. Hij was plattelandsdokter in Duitsland. In deze functie kwam hij niet alleen in aanraking met zieke mensen maar ook met zieke dieren. In zijn laboratorium (primitief natuurlijk) ontdekte hij de verwekker van het miltvuur, aan deze ziekte stierven veel dieren in die tijd. Ook een ontdekking van hem is de tuberkelbacil (een micro-organisme dat de T.B.C. veroorzaakt. Hij produceerde ook het geneesmiddel voor TBC de tuberciline.

De vijde foto is van Josef Lister.
Josef leefde van 1827 tot 1912. Hij is degene die een methode ontwikkelde die we later steriliseren noemden. De Engelsman Lister beschouwde de huid als een natuurlijke bescherming tegen bacterien en dus tegen allerlei ziekten. Hij vond het dan ook noodzakelijk de openwonden na operaties aftedekken met een zogenaamde kunsthuid. Deze kunsthuid bestond toen uit verband gedrinkt in Carbol. Carbol heeft een bacterie dodende werking. Door ook de instrumenten hiermee te behandelen werden de bacterien die op deze instrumenten zaten gedood de instrumenten werden dus "steriel".

 

De zesde foto is van Denis Papin.
Denis leefde 1647 tot vermoedelijk 1712. Denis ontwikkelde een kooktoestel in 1680 dit kooktoestel doet ons denken aan een snelkookpan. en dus de voorloper van de autoclaaf.

 

 

 

De zevende en laatste foto laat Charles Chamberland.
Charles leefde ten tijde van Louis Pasteur. Charles ontwikkelde op het principe van het kooktoestel van Papin de eerste hogedrukstoomsterilisator. dit apparaat leek veel op een hogedrukpan. Later ontwikkelde hij ook nog een filter waar men water mee kon zuiveren

 

 

InloggenWe hebben 2 gasten online