Laparoscopie zonder zichtbare littekens

"dankzij instrumentarium dunner dan 3mm "

De firma Welmed is o.a. distributeur van het Alpha Dur instrumentarium van de Duitse firma Gimmi.

Het betreft star, dunner dan 3mm instrumentarium, dat het mogelijk maakt om zonder zichtbare littekens te opereren.Interessant voor patiënt en dokter maar hoe zit het met reinigen en steriliseren?

Met dit 3 mm (2,8mm) dun instrumentarium presenteert de firma Welmed een nieuwe dimensie in de micro invasieve chirurgie. Door toepassing van dit instrumentarium heeft de patiënt na de operatie het kleinst mogelijke littekens. Cosmetisch is dit voor de patiënt zeer wenselijk. Een andere bijkomstigheid is dat door toepassing van dit instrumentarium een maximale pijnreductie plaatsvindt en daardoor een patiënten comfort op het hoogste niveau.

De instrumenten zijn uiterst geschikt voor bijvoorbeeld ingrepen in het Abdomen, zoals Liesbreuk, verwijdering van de Galblaas en verwijdering de Appendix. Deze nieuwe zeer dunne instrumenten hebben door het voordeel dat spierweefsel niet doorgesneden hoeft te worden, maar eenvoudig aan de kant geschoven wordt. Hierdoor bereikt de uitvoerende specialist voor de patiënt een optimale pijnreductie.

De instrumenten zijn uiterst stabiel ondanks hun kleine doorsnede; dit komt door de samenstelling van het materiaal dat hiervoor is gebruikt. Het betreft hier nl. een nieuwe keramiek-titanium-samenstelling die ook in de luchtvaart en motorsport wordt toegepast. Ook de ergonomisch gevormde pincetgrepen geven een nauwkeurige en weefselbeschermende werkmethode.

Wij horen U als CSA medewerker al denken: “ Ja hoor, leuk voor de patiënt en specialist, maar hoe zit het met ons werk”. Nu, ook daar is deze keer uitgebreid onderzoek naar gedaan door SMP GmbH (testen, valideren en onderzoek) in Duitsland. Deze organisatie heeft een rapport opgesteld met de (positieve) testresultaten. Deze kunt u digitaal aanvragen bij de firma Welmed (de pdf file is wel in het Duits of Engels) Wilt u een korte film zien van de instrumententoepassing, klik dan op deze link:  http://www.gimmi.de/flash/narbenloseChirurgieKlein.html 

Hebt u na het lezen en zien van dit onderwerp interesse gekregen in het product. Neem dan contact op met de firma Welmed.

 

Adenosine Tri-Phosphate ATP meting:

 Op de Centrale Sterilisatie Afdelingen (CSA) van ziekenhuizen en commerciële instellingen die dezelfde werkzaamheden verrichten gaan steeds meer over tot het meten van de ATP om te kunnen bepalen of hun uitgevoerde werkzaamheden zoals de reiniging en desinfectie ook het gewenste resultaat hebben behaald. De commerciële bedrijven die deze methode van meten aanbieden aan de voor hun nieuwe markt doen soms voor of het geheel iets nieuws is. Dit is echter niet zo want deze methode van meten wordt in de voedingsindustrie reeds tijden gebruikt. Voor het toepassen op de Sterilisatie markt is het echter wel nieuw.

Waarom wordt deze meting nu interessant voor de sterilisatie markt, dit is zeer eenvoudig uit te leggen de regelgeving stuurt ons een richting op, wij als gebruikers van reusable materialen moeten kunnen aan tonen dat ons proces correct verloopt, en dat begint reeds bij de reiniging. Reeds enige jaren zijn de normcommissies bezig om een goede norm te formuleren die voor alle betrokken partijen acceptabel is, tot op heden heeft dit geresulteerd in de norm 15883 delen 1 t/m 5. de eerste delen zijn klaar en reeds gepubliceerd. 

Om nu een inzicht te geven in wat deze meting nu daadwerkelijk toevoegt aan het werk op de CSA’s wil ik in het onderstaand stuk enkele zaken weergeven die ik heb verzameld over deze meting.

Wat is ATP: 

ATP staat voor Adenosine Tri-Phosphate.  

Waar kun je het vinden:

Is aanwezig in alle levende (en gedood) organisme en stoffen die voort- gebracht worden door levende organismen.

Wat doet het:

ATP biolumenscence gebruikt dezelfde chemische stoffen die er ook voor zorgen dat vuurvliegjes licht geven.

Reactie principe:

Bioluminescent Luciferase Reaction – uiterst gevoelige detectie van zeer kleine hoeveelheden ATP in een monster

ATP BIOLUMINESCENCE

Simpele relatie- hoe meer ATP, des te meer licht
De lichtintensiteit wordt gemeten door een gevoelige lichtmeter- luminometer
Resultaat wordt weergegeven in Relative Light Units (RLU’s)
Relative light units (RLU) – hoe hoger de waarde, des te hoger de contaminatie
Volledig kwantitatief

Samen gevat kun je zeggen:

hoe schoon/vuil iets is en dit in zeer korte tijd. Je mag nooit zeggen dat de Relatieve Light Units (eenheden) gelijk zijn aan de Kolonie Vormende Eenheden.

DUS: RLU is niet gelijk aan KVE/CFU (colony forming units)

Als je dus wil weten waarmee iets bevuild is dan dien je als nog een microbiologisch onderzoek te doen.
Op internet zijn verschillende onderzoeken te vinden die betrekking hebben op deze ATP metingen. Hieronder zijn een 3 aantal vermeld.

Klik hierop als je ze wilt lezen.

 http://www.khlim.be/eCache/DEF/3/690.html

 http://www.microbiologie.info/atp-bepaling.htm#De_ATP-bepaling

 http://www.khlim.be/eCache/DEF/3/782.pdf

Terug naar de praktijk van alle dag.

Als je de site’s hebt bezocht en gelezen kom je waarschijnlijk met veel vraagtekens terug op onze site. Om toch ook gegevens uit de praktijk te vermelden hebben wij een ziekenhuis CSA bereid gevonden om mee te werken aan een test voor een bepaalde periode. Als de test afgelopen is zullen wij de resultaten hiervan toevoegen aan deze site.

Tot dan zeggen wij  tegen de ATP meter keuze beter iets dan helemaal niets.

 

Uit het werkveld werd het volgende probleem aangegeven.

 
 In de afgelopen periode hebben wij klachten over het poreus worden van diathermie-snoeren en siliconen slangen. De klachten ontstaan bij het overdadige gebruik van paraffinehoudende naspoelmiddelen in het reinigen in desinfectie proces.
 
Navraag bij technici leverde de volgende interessante informatie op die wij niet voor u willen achterhouden.
 
In het reiniging en desinfectie proces zoals die over het algemeen in de CSA’s wordt uitvoeren, worden door een groot aantal collega’s in de laatste spoelfase een smeermiddel toegevoegd, dit om het scharnierende instrumentarium ook na de reiniging en desinfectie soepel te laten functioneren. Deze toegepaste smeermiddelen bevatten als hoofdbestanddeel over het algemeen Paraffineolie. Deze Paraffineolie is nu juist het probleem.
De zuiverheid van deze olie is in de afgelopen jaren toegenomen van een DAB 5 kwaliteit naar een DAB 10 kwaliteit. (DAB is een Duitse norm die het aantal raffinaties weergeeft). Door deze hoge mate van zuiverheid is het door dringende effect bij hoge temperaturen toegenomen. Tevens kan de dunne film van paraffineolie, die in de machine achterblijft, ook inwerken op rubber en siliconen onderdelen van de machine. Men kan zich dus ook voorstellen dat indien in de praktijk altijd maar voor 1 programma gekozen wordt (instrumenten reiniging) de hoeveelheid paraffineolie steeds groter wordt en daar door alle hiervoor gevoelige onderdelen van de machine aangetast kunnen worden met alle gevolgen van dien.
 
Wil men de problemen voorkomen dan kan men er voor kiezen met de leverancier van de reinigingsmachines te overleggen of het niet mogelijk is om de rubber cq siliconen slangen te vervangen door “paraffineolie” bestendige materialen. Echte dient men er dan wel rekening mee te houden dat de CE markering eventueel niet meer geldig is voor deze machines, dat kan een probleem zijn. Indien men nieuwe reinigingsmachines gaat aanschaffen kan men hier direct rekening mee houden in zijn programma van eisen.
 
Een andere praktische oplossing is dat men de producten gaat scheiden zoals het eigenlijk ook hoort. Instrumenten bij instrumenten en rubber & siliconen houdende instrumenten cq gebruiksvoorwerpen ook bij elkaar en ieder in hun eigen specifieke reinigingsprogramma behandelen. We weten echter allemaal dat, dat een aanpassing van de werkmethode wordt op de CSA, waar een stukje discipline bij komt kijken.
 
Tevens dient men er rekening mee houden dat men niet bij iedere instrumenten programma het “smeermiddel” hoeft bij te voegen, want er blijft genoeg “smeermiddel”achter in de machine om meerdere reinigingsprocessen te kunnen uitvoeren. Een uitbreiding van het aantal keuze programma’s op de reinigingsmachines is dan ook wenselijk en kan veel problemen voorkomen.

 

ETS

 Bowie & Dick test komt steeds meer onder druk te staan. Er komen steeds meer vragen of de Bowie & Dick test nog wel representatief is voor onze huidige methode van steriliseren. Aangezien de processen zijn veranderd. Als we in het werkveld vragen wie een "verkeerde" Bowie & Dick test verkrijgt s'ochtends tijdens het opstart proces hoor je bijna ieder een antwoorden wij niet. De vraag die je dan kunt stellen is, zijn onze autoclaven dan allemaal zo goed of functioneert de Bowie & Dick test niet bij de huidige programma's. Wij gaan er van uit dat de Bowie & Dick testen nog steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de autoclaven in de loop der jaren steeds beter instaat zijn de lucht te verwijderen. waardoor de stoom penetratie ook wordt verbeterd. Een aantal Hoofden CSA's stelden dan ook de vraag waarom voeren wij nog steeds de Bowie & Dick test uit, als we geen objectief vergelijk kunnen maken. Op deze vraag heeft de firma 3M een mogelijk antwoordt bedacht en ontwikkeld namelijk de ETS

De ETS is een meetinstrument die de een weergave van de fysische parameters van de stoomsterilisatie weergeeft.
het biedt een precieze meting van de Temperatuur, Druk en Tijd
een weergave van de aanwezige niet condenseerbare gassen
en als laatste een door de computer ondersteunde data analyse.

De ETS zou (is) een zeer goede vervanger voor de Bowie & Dick test, en kan ook als zodanig worden ingezet. Echter een aantal critici verwijzen naar de richtlijnen waarin staat dat de alternatieve Bowie & Dick test de juiste kwaliteit testvellen moet bevatten en dat deze bewaard dienen te worden. Deze test vellen worden niet door de ETS geproduceerd en dus mag de ETS volgens de critici niet worden gebruikt als alternatieve Bowie & Dick test .

In de richtlijn staat ook dat de Bowie & Dick test bedoeld is om aan te tonen dat alle lucht uit de autoclaaf en zijn inhoud is verwijderd en dat er geen niet condenseerbare gassen aanwezig zijn. Als we dit als uitgangspunt nemen en de technische ontwikkelingen serieus nemen, kunnen we vaststellen dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden.

Wij zijn dan ook van mening dat aangezien de richtlijnen een politieke compromis is tussen alle Europese lidstaten met als doel de minimale eis weer te geven. Een product als bijvoorbeeld de ETS geeft de CSA een betere technische controle mogelijkheid dan de nu gebruikte alternatieve Bowie & Dick test, en daarmee is de ETS een controle systeem die naar onze mening boven de minimale eis staat.

Kanttekening:

Het is aan een ieder vrij om een testmiddel te gebruiken indien de gewenste resultaten maar gedocumenteerd worden. en indien noodzakelijk kunnen worden overlegd.

De ETS is een controle instrument dat qua omvang en gebruik wel een goede begeleiding nodig heeft.

Indien U wilt reageren of wilt toevoegen kunt u dat doen via ons email adres.

 

Digital Process Challenge Device (DPCD)

 De firma Interster heeft in samenwerking met een aantal deskundigen (onder anderen KW2) een digitale helix ontwikkeld. De eerste prototype die getest werd gaf problemen met oa. de behuizing van de helix. Dit probleem is nu echter naar alle tevredenheid opgelost en men heeft nu een compleet product. De DPCD is een compact meetinstrument die elke seconde een meting uitvoert en deze opslaat. Na het proces kan men de gegevens via een computer beoordelen. De gegevens worden opgeslagen op de harde schijf van de computer en kunnen zo tot in lengte van dagen terug gelezen worden indien dat noodzakelijk is. Men heeft dus altijd een archief om op terug te vallen indien er problemen zijn. Tevens kunnen trends in het proces gevolgd worden zodat men snel en accuraat kan reageren en zo storingen kan voorkomen.

De DPCD is een grote vooruitgang ten opzichte van de chemische Helix. De DPCD geeft namelijk de mogelijkheid om gelijkwaardige gegevens met elkaar te vergelijken nl. de grafieken. Van de firma Interster hebben we begrepen dat een cijfermatige vergelijking binnenkort ook tot de mogelijkheid behoort.

De DPCD is ontwikkeld op basis van de EN 867-5, zoals deze tot op heden in gebruik is en is als charge controle toe te passen bij elke lading, men kan de DPCD zonder afkoeling direct weergebruiken, echter dient men dan wel rekening te houden met een klein verschil van binnenkost bij het sterilisatiemoment ten opzichte van een proces met een koude DPCD.

Conclusie

De DPCD is een goede aanvulling op de huidige controle middelen zoals deze in de richtlijnen wordt voorgeschreven. En verdient daarom in onze huidige controle cq meet tijdperk alle  kansen.

Veel leidinggevenden van C S A staan voor de keuze wat gaan we aanschaffen de DPCD of de ETS. Onze mening is dat indien je een keuze wilt maken tussen deze twee je duidelijk moet hebben wat je wilt meten en controleren. Wij zijn namelijk van mening dat beide producten niet met elkaar te vergelijken.

De ETS is ontwikkeld om de Bowie & Dick test in digitale vorm te kunnen uitvoeren en de DPCD is ontwikkeld om een proces te controleren op basis van een Helix test waarin men kan controleren of de stoom ook in het nauwe lummen van instrumenten is doorgedrongen.

Indien U wilt reageren of wilt toevoegen kunt u dat doen via ons email adres

 

Reiniging en desinfectie krijgen steeds meer aandacht op de Centrale Sterilisatie Afdelingen.

 

Nu de invoering van de nieuwe norm EN ISO 15883 op het punt staat ingevoerd te worden "strijden" de leveranciers van reiniging en desinfectie machines en de producenten van reinigingsmiddelen er naar om als eerste te komen met een middel / methode om de gebruikers te ondersteunen om aan deze nieuwe norm te kunnen voldoen. Zo hebben wij bijvoorbeeld het Oxivario proces, het  3Clean-Concept en het Sekumatic MultiClean.

Al deze nieuwe laten we het methoden noemen moeten er voor zorgen dat de reiniging en desinfectie op de CSA eenvoudiger moeten worden met een beterresultaat dan met de huidige methoden. Wij als Reidester hebben het voorrecht om deze hiervoor genoemde methoden te mogen testen in de praktijk. zogauw als de testen zijn uitgevoerd dit zal zijn per methode zullen wij een "link" leggen zodat u de testresultaten kunt lezen en op basis daarvan zelf een keuze kunt maken. Tevens hebt U de mogelijkheid om de Test methode zoals deze door ons wordt uitgevoerd bij u op de afdeling te laten uitvoeren met uw huidige methode en dan daarna een  objectieve keuze te kunnen maken of het wel noodzakelijk is voor u om over te stappen naar een van de geteste methoden. Voor het uitvoeren van test op uw afdeling kunt u contact met ons op nemen of uw  leverancier te vragen om ons een "nul" meting te laten uitvoeren. Door op de links te klikken komt u bij de testen en informatie over de producten.

Oxivario.

3Clean-concept

Sekumatic MultiClean

 

 

Het fixeren van instrumenten voor medisch gebruik wordt al jaren gedaan. Meestal gebeurt dit door een handige medewerker van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA).

 De instrumenten die door de medewerker worden ingesneden zijn meestal zeer kostbaar en “fijn” van aard. Door het insnijden worden de instrumenten beschermd tegen deze beschadigingen die kunnen optreden tijdens het reinigingsproces of transport van en naar de gebruikers.

Indien organisaties tegenwoordig nieuwe instrumenten bestellen wordt nog vaak geen rekening gehouden met de mogelijkheid van het laten insnijden door de leverancier van het instrumentarium cq instrumentennet.

De kosten die voor het insnijden moet worden betaald vindt men nogal hoog in vergelijking met wat men er denkbeeldig voor krijgt. Echter kan een goede fixatie van kostbare instrumenten de organisatie geld opleveren.

Want ga maar na een gemiddeld instrumentje voor bijvoorbeeld neurochirurgie, oogheelkunde, kno, vaatchirurgie enz. kost toch algauw een paar honderd euro.

De kosten die betaald moet worden voor het insnijden begint zo ongeveer bij 100 euro per setje (instrumenten set niet mee gerekend). De uiteindelijke prijs wordt bepaald door het aantal instrumenten en de hoeveelheid set die gemaakt moeten worden.

In de afgelopen periode zijn veel bedrijven begonnen met het insnijden van instrumenten echter zit tussen deze bedrijven nogal behoorlijk veel kwaliteit verschil. Vaak worden instrumenten handmatig ingesneden. Dit is zeer arbeidsintensief en gebeurt vaak niet nauwkeurig. De kosten lopen bij deze handarbeid natuurlijk sterk op.

Het contact wat het instrument heeft met de siliconen strip die meestal gebruikt wordt is voor veel CSA te groot. Door dit contact tussen het instrument en het gebruikte siliconen wordt een “schaduw” plek gecreëerd die zeer moeilijk te reinigen is.

De firma NTOC uit Oss heeft sinds enige tijd een snijmachine in haar bezit die met een onder een zeer hoge druk een dunne waterstraal gebruikt om het siliconen in de juiste vorm van het te fixeren instrument te snijden. Door de juiste plaats via werktekeningen en computer tekeningen van de instrumenten te bepalen kan de snijmachine deze tot op de millimeter de juiste maat uitsnijden. Door deze techniek te verfijnen is de firma NTOC nu instaat de instrumenten met een minimale contact van de siliconen en instrument te fixeren.

Het fixeren van instrumenten behoeft door deze nieuwe methode niet langer meer een belemmering te zijn in de reiniging. Maar gaat een waardevolle ondersteuning worden in de reductie van kosten die ziekenhuizen betalen voor het repareren van hun dure instrumenten.

De organisaties dienen alleen nog maar in te zien dat net als met zoveel de kosten voor de baten uitgaan.

Insnijden van 1 instrumenten net a 170 euro staat niet in verhouding met de kosten van 300 euro per instrument die op de set dienen te worden gefixeerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de firma NTOC.(zie ondersteunende leveranciers)

 

Safe Pack

Reinigingsmiddelen worden over het algemeen aangeleverd in containers van 5 tot en met 200 liter. deze containers zijn meestal voorzien van een schroefdop die verwijderd wordt en waar we een zuiglans in dienen te doen. Door deze methode kan het regelmatig voorkomen dat er gemorst wordt met reinigingsmiddel met alle gevolgen vandien. De firma JohnsonDiversey heeft een nieuwe manier van sluiting ontwikkeld voor hun containers. Via de nieuwe methode kan er zonder gevaar van het in aanraking komen met het reinigingsmiddel, de containers worden gewisseld. In de hieronderliggende links kunt u zien hoe deze methode werkt. indien u meer informatie hierover wilt hebben of een demonstratie kunt u via het hoofdstukje ondersteunende leveranciers met de firma JohnsonDiversey in contact komen.

SafePack        SafePack XL

 

OXIVARIO®  van de firma miele

 

 

Browne AB100 Steam Penetration Test Device.

 

Er zijn twee soorten van stoom penetratie testen namelijk de Bowie & Dick en de Helix, beide met hun eigen specifieke kenmerken.

De AB100 heeft beide kenmerken in één en dat maakt het tot een efficiënt en effectief product.

Wij van Reidester.com kregen het apparaat toegestuurd om eens nader te bekijken en te beoordelen. Onze bevindingen kunt U lezen door op de afbeelding te klikken.

  

Instrumenten identificatie:

In de afgelopen jaren heeft het implementeren van instrumenten volgsystemen steeds meer de aandacht gekregen binnen de ziekenhuizen. Veel organisaties zijn reeds in een vergevorderd stadium anderen zijn zich nog aan het oriënteren welk systeem voor hun het beste is. En zoals het vaak is gaat ook hier de ontwikkeling zeer snel, registreerden we in eerste instantie alleen maar de netten nu willen we ook ieder individueel instrument registreren. Sommige leveranciers brengen nu reeds een dot- of data matrix aan op hun instrumenten om voorbereid te zijn op de toekomstwensen van de gebruikers. Andere leveranciers specialiseren zich op het gebied van het aanbrengen van een dergelijke matrix op reeds bestaande instrumenten. Wij van ReiDeSter.com zijn verheugd dat de leveranciers steeds meer luisteren naar de vraag cq wensen van de gebruiker, echter hebben wij ook het idee dat de verschillende systemen een doel op zich worden en het uiteindelijke eindresultaat van het proces wordt vergeten.

Ons advies is:

Alvorens men over gaat tot het op instrumenten niveau registreren goed na te denken over wat men er mee wil bereiken. En maak en goede kosten baten analyse.

 

 

InloggenWe hebben 5 gasten online