Disposable

In onze moderne maatschappij zijn er veel materialen die men na gebruik weggooit. Enkele keren is het een goedkoop artikel, en een enkele keer is het een duur artikel. Het weggooien kan ook om verschillende reden gebeuren nl het is goedkoop of het is moeilijk schoon te maken. In de vorige eeuw werd de term “weggooi maatschappij” vaak gebruikt.
In onze huidige maatschappij komen er steeds meer mensen in opstand tegen onze huidige manier van leven. De oorzaak hiervan is dat er steeds minder grondstoffen voorhanden zijn om de verschillende producten te maken. Daarnaast is het milieu technisch niet helemaal meer verantwoordelijk denk bijvoorbeeld aan de co2 uitstoot waar tegenwoordig veel over wordt gesproken. Kortom het is verstandig om goed na te denken over welke soort product koop ik.

Het woord Disposable staat voor: na gebruik weggooien.
In ziekenhuizen worden veel disposables toegepast met name op het gebied waar de producten steriel dienen te zijn deze producten worden dan ook aangeduid met “steriele disposables”.

Na gebruik vernietigen

Als je dit zo leest denk je misschien “hé gemak dient de mens” gebruiken en in de prullenbak er mee. Niets is minder waar thuis gooi je eenvoudig een plastic bordje in de prullenbak maar in de gezondheidszorg heb je met zeer zieke mensen temaken die van allerlei soorten besmettingen bezig kunnen dragen. Om verdere besmetting te voorkomen is er voor deze producten een aparte afvalstroom binnen de gezondheidszorg noodzakelijk. Deze afvalstroom is vastgelegd in een wetgeving (richtlijn).
Dus om ongelukken met dit specifieke afval te voorkomen heeft de overheid een richtlijn opgesteld waarin specifiek in is omschreven hoe we met bijvoorbeeld ziekenhuisafval moeten omgaan. Binnen de richtlijn zijn een drietal categorieën te onderscheiden:

  1. Afvalstoffen waarvoor in beginsel elke verwerkingsmethode toelaatbaar is, bijvoorbeeld keuken- en eetzaalafval, afval van recreatiezalen en kantoren enz enz
  2. Afval dat een speciale behandeling vereist zoals verwijderde ledematen, afval van microbiologische laboratoria en afval van specifieke verpleeg- behandel- en onderzoek afdelingen binnen een ziekenhuis.
  3. Chemische afvalstoffen zoals bv. Medicijnen van de apotheek, laboratoria en radioactief afval.

Het onder 1 genoemde hoeft geen specifiek behandeling en kan op een standaard wijze worden afgevoerd door de locale afvalverwerker.
Het onder 2 genoemde dient in gesloten containers te worden afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.
Het onder 3 genoemde wordt ook afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf ook worden deze producten in speciale containers bewaard en vervoerd.

Gebruikte mesjes, injectienaalden verdienen extra aandacht. Men kan zich aan deze producten verwonden waardoor de kans op een ernstige besmetting op de loer ligt. Men kan zich bijvoorbeeld besmetten met AIDS of hepatitis B.

Bloed en pus

Er doet zich ook een probleem voor bij het weggooien van opvangreservoirs van de verschillende zuigapparatuur. De reservoirs zijn gevuld met bloed, pus, urine, sputum enz. deze brengen hetzelfde risico met zich mee t.a.v. hepatitis B en AIDS.
Indien we deze reservoirs zonder legen weggooien dienen de reservoirs aan speciale eisen te voldoen en de belangrijkste is dat ze volledig afgesloten dienen te kunnen worden deze sluiting dient na sluiting niet meer geopend te kunnen worden.

Re usable betekend opnieuw te gebruiken:

Dit zijn artikelen die na het gebruik kunnen worden gereinigd, ontsmet, en (her) gesteriliseerd.
In het verleden werden injectienaalden, spuiten en messen hergebruikt dit is nu niet meer voor te stellen in onze huidige maatschappij. Echte worden er nog steeds ook nu nog binnen de CSA een grote hoeveelheid re usable steriele materialen hergebruikt zoals daar zijn:
• Glazen spuiten (spoel spuiten bij urologie)
• Punctie naalden
• Biopsienaalden

Keuze disposable of re usable

Wanneer kiest men nu voor het een en wanneer kiest men voor het ander dit hangt af van een aantal factoren nl:

Kosten enkele disposable artikelen zijn goedkoper dan hun re usable soort
Kwaliteit sommige artikelen moeten aan een hogere kwaliteit voldoen de eisen die gesteld worden kunnen soms niet in massaproductie worden bereikt
hygiëne in veel gevallen is het niet mogelijk bepaalde artikelen na gebruik goed te reinigen. Denk bijvoorbeeld aan toedieningsystemen, katheters maagsondes enz.
opslagruimte indien een artikel slechts één keer gebruikt mag worden dienen van sommige soorten een grote voorraad aanwezig te zijn aangezien men het product dagelijks gebruikt. Hiervoor hebben we dus veel m2 nodig om alle producten op te slagen. Voor de disposable artikelen hebben we dus veel opslag ruimte nodig voor de re usable instrumenten is veel minder opslag ruimte nodig.

Re usable artikelen hebben een groot voordeel boven disposable artikelen indien men er zuinig op is, kan men er jarenlang plezier van hebben. Tevens geld als er om welke reden dan ook schaarste optreed of stagnatie in de aanvoer van nieuwe artikelen zit men niet direct zonder.
Het gebruik van disposable artikelen heeft daarentegen ook het nadeel dat men afhankelijk wordt van een leverancier en van het transport van de artikelen naar het ziekenhuis.
Het gebruik van disposable heeft het voordeel dat zij meestal reeds gesteriliseerd zijn. Is er bijvoorbeeld een storing in proces onderdeel van de CSA kan men met dit product toch normaal doorwerken.
Zoals je ziet zijn er verschillende keuze mogelijkheden om voor disposable of re usable te kiezen. En voor ieder artikel zal de juiste keuze moeten worden gemaakt, en dat is het moeilijkst. Want voor de ene keer is de kwaliteit belangrijk en voor de andere keer is de opslagcapaciteit  belangrijk en voor nog een andere keer de hygiëne.

Om dit allemaal in goede banen te leiden zie je in veel organisaties verschillende commissies die als doel hebben de juiste keuze te maken. Meestal wordt een dergelijke commissie Materialen Advies Commissie (MAC) genoemd.
In deze commissie nemen de volgende functionarissen meestal deel:

Hygiënist
Inkoper
Delegatie van gebruikers
Hoofd csa

Assortiment
Onder assortiment wordt het totale pakket van goederen verstaan die in een instelling worden gebruikt. Om het assortiment goed te kunnen beheren worden meestal de inkoop een assortimentsbeheerder aangesteld. Deze functionaris zorgt er voor dat bijvoorbeeld niet 2 leveranciers het zelfde product aan de instelling levert. Ook zorgt deze functionaris er voor dat niet uitgegeven (lees niet gebruikte) producten uit het assortiment verdwijnen.

 

InloggenWe hebben 1 gast online